0917 563 638 (zalo)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

076.435.9188

Diệu Phương

0903140124

Máy bơm chìm nước sạch KAIQUAN

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 40WQ/E5-8-0.37

5.070.000

Hết hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 40WQ/E6-12-0.55

5.250.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E8-14-0.75

Vui lòng gọi

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E22-6-0.75

Vui lòng gọi

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E10-16-1.1

6.390.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E26-9-1.1

3.946.800

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E10-20-1.5

4.266.000

Hết hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E30-10-1.5

4.536.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E20-14-1.5

4.536.000

Hết hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E12-24-2.2

4.792.500

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN50WQ/E30-14-2.2

4.860.000

Hết hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 80WQ/E50-10-2.2

5.427.000

Hết hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E12-30-3

6.223.500

Hết hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 65WQ/E33-18-3

5.926.500

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 80WQ/E52-12-3

6.196.500

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 100WQ/E75-9-3

7.857.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E18-32-4

6.831.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 65WQ/E40-22-4

6.723.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 50WQ/E15-44-5.5

10.430.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 65WQ/E40-30-5.5

11.256.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 80WQ/E60-19-5.5

11.298.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 100WQ/E130-10-5.5

11.339.000

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 65WQ/E40-38-7.5

11.459.400

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 80WQ/E70-22-7.5

11.871.200

Còn hàng

bơm chìm kaiquan

Bơm chìm KAIQUAN 100WQ/E150-11-7.5

12.126.800

Còn hàng

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

076.435.9188

Diệu Phương

0903140124